Oslavy založení Gymnázia Karviná

Vážení přátelé karvinského gymnázia,

hlavní část oslav je úspěšně za námi a nám nezbývá než na tomto místě poděkovat.

Naše díky patří všem návštěvníkům sobotního dne otevřených dveří i následné společenské akce. Bylo radostí sledovat, kolik lidí se s naší školou identifikuje, a sdílet s nimi tento výjimečný okamžik. Množství setkání, společné fotografie, vzpomínání na minulost i pozitivní ohlasy na současnou podobu školy jsou pro nás tím pravým hnacím motorem do další práce. Máme skvělé absolventy!

Zvláštní poděkování si zaslouží naši sponzoři a přispěvatelé, bez jejichž pomoci by nebylo možné celou akci uskutečnit. Jsme vděčni za Vaši podporu, která má zásadní vliv nejen na pořádání podobných akcí, ale také na každodenní chod školy. Vážíme si toho.

Svou návštěvou nás v sobotu poctili také primátor Statutárního města Karviné Ing. Jan Wolf a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny. Je to právě trvalá a dlouhodobá podpora domovského města a našeho zřizovatele, která je pro naši školu klíčová.

Obrovský dík patří v neposlední řadě i velké části našich stávajících žáků, kteří při přípravě celé akce, v jejím průběhu a koneckonců i při závěrečném úklidu odvedli obrovský kus práce.

Vážení přátelé, jedna akce skončila, oslavy však pokračují. Zůstaňte nám věrní.

Děkujeme Vám. Děkujeme také Marku Běhanovi za krásné snímky!

FOTOalbum

70.jpg (48 KB)

Vedení školy a Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné na vědomost dávají, že v roce 2023 oslaví naše alma mater již 70. výročí svého založení. V průběhu sedmi dekád opustilo brány gymnázia více než sedm tisíc absolventů, z nichž mnozí jsou dnes váženými odborníky ve státní i soukromé sféře, a to doma i v zahraničí.

Budeme rádi, když se opět, po deseti letech od posledních oslav, budeme moci s některými z Vás setkat, zavzpomínat společně na minulost, prohlédnout si na vlastní oči přítomnost a představit si vizi budoucnosti naší školy.

No NameHlavní program oslav bude probíhat 16. září 2023 v prostorách gymnázia a přilehlém areálu. Budova školy bude v tento den od dopoledních hodin zpřístupněna absolventské veřejnosti, našim hostům, příznivcům a podporovatelům, jako místo pro vzájemná setkávání nejen absolventů, ale i bývalých a současných zaměstnanců.Legendy se vrací Můžete zde zavzpomínat na léta strávená v lavicích či za katedrou. Příchozí budou mít možnost navštívit tu „svou“ třídu, vidět se po letech s kantory a spolužáky a třeba při kávě „žehrat“, jak ten čas neúprosně letí. V odpoledním čase se těžiště oslav přesune do areálu školy. Připravujeme program, který vás zcela jistě osloví a bude bavit až do pozdních večerních hodin. K příjemnému setkávání, vzpomínání a zábavě přispěje bohaté občerstvení a možnost posezení ve velkokapacitních stanech.

PermoníkProtože organizace oslav s sebou nese i potřebu finančního zajištění (propagace, tisk almanachu, pronájmy zařízení, program a jeho technické zabezpečení), byli bychom rádi, kdyby se mezi našimi absolventy a příznivci našli ti, kteří by finančně nebo i jiným způsobem připravovanou akci podpořili. Budeme vděčni za každý (i drobný) obnos.


Účet Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné:
Česká spořitelna    17 21 47 73 99/0800

Pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ25 0800 0000 0017 2147 7399
BIC: GIBACZPX

V rámci platebního příkazu sdělte prosím ve zprávě pro příjemce své jméno, příjmení (u dam i za svobodna), maturitní třídu a ročník.

Sponzoři (i ti drobní) budou s poděkováním zveřejněni na těchto stránkách

Děkujeme.

Furtlajf Mužský komorní sbor Ajdontker

Jsme připraveni vystavit i darovací smlouvu, v tomto případě se můžete obrátit na Mgr. Miloše Kučeru, ředitele školy (milos.kucera@gym-karvina.cz) nebo na Mgr. Simonu Kiselovou, předsedkyni Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné (simikis@seznam.cz).

Za školu a Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné
Mgr. Miloš Kučera, ředitel školy                            Mgr. Simona Kiselová, předsedkyně SRPŠ

Program dne oslav

Vzpomínáte na ŠEDESÁTKU?

Návštěvní řád                                                                                                                                                             ↑ nahoru ↑